Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Ziekte en re-integratie

  • Informatiesoort: Beleidsnotas
  • Auteur: mr. N. Ridder
  • Bijgewerkt tot: 21-02-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Intrekken beroep bij rechtbank na wijziging besluit door UWV

Voorbeeldbrief

Rechtbank . . . [vestigingsplaats rechtbank] Sector Bestuursrecht

. . . [adres]

. . . [postcode en woonplaats]

Betreft: Intrekking beroep

Uw kenmerk: . . . [als er al een kenmerk van de rechtbank is, dit invullen]

. . . [plaats] . . . [datum]

Geacht college,

Ondergetekende, . . . [naam bedrijf] gevestigd te . . . [vestigingsplaats] . . . [adres ] in dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door . . . [naam ondertekenaar] in de functie van . .

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren