Zoeken in de titels op deze website:

Inhoudsopgave
Titel

Praktijkgids Ziekte en re-integratie

  • Informatiesoort: Wet- en Regelgeving
  • Auteur: mr. N. Ridder
  • Bijgewerkt tot: 21-02-2020

Zoeken binnen deze titel

Inhoudsopgave
Artikel

Schatting van de mate van arbeidsongeschiktheid

Bij de WAO gaat het erom of iemand – gezien zijn medische situatie – nog ‘algemeen geaccepteerd’ werk kan verrichten en zo ja, welk inkomen hij daarmee kan verdienen. Het uurloon dat hij nog kan verdienen wordt vergeleken met het uurloon dat hij verdiende voor hij ziek werd. Is het vroegere inkomen hoger, dan heeft de werknemer ‘verdiencapaciteit’ verloren. Is sprake van een verlies aan ‘verdiencapaciteit’ van 15% of meer, dan is de werknemer voor de WAO arbeidsongeschikt.

De schatting van de mate van arbeidsongeschiktheid begint met

Log in of activeer deze boektitel om verder te lezen.

Om het hele document te lezen moet u eerst inloggen of deze boektitel activeren.

Inloggen

Log in met uw e-mailadres en wachtwoord om het hele document te lezen.

Nu inloggen

Activeren

Activeer deze boektitel om het hele document te lezen.

Boektitel activeren